Polityka prywatności danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędnym warunkiem rozpoczęcia procesu rekrutacji do IMPAQ sp. z o.o..

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie IMPAQ sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-675), ul. Wołoska 24, budynek B, piętro VI, www.impaqgroup.com, e-mail: poland@impaqgroup.com, tel.: +48 22 31 46 000, fax: +48 22 31 46 001.

Jedynym celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie realizacja procesu rekrutacji do pracy zgodnie z zasadami określonymi w Prawie Pracy, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy, (Dz.U. nr 24, poz. 141, z późn. zm.) – art. 9 ust. 2 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

W celach niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane takim odbiorcom, jak: nasi pracownicy i współpracownicy biorący udział w procedurach rekrutacyjnych, podmioty, którym zlecimy realizację jakiegoś obszaru rekrutacji, spółkom z naszej grupy kapitałowej oraz klientom, dla których realizujemy projekty, a ponadto innym odbiorcom danych, np. kurierom.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, a w szczególności nie będą poddawane profilowaniu.

Pani/Pana dane osobowe w postaci złożonego dokumentu „curriculum vitae” będą przechowywane przez okres 3 lat od zakończenia roku, w którym została złożona aplikacja lub krócej, gdy ustanie możliwość rekrutacji. Natomiast takie dane kontaktowe, jak: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail przez okres kolejnych 7 lat lub krócej, gdy ustanie możliwość rekrutacji.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.

...i polub nas!
Zainteresowaliśmy Cię? Chcesz być cały czas na bieżąco? Nic prostszego! Śledź nas na wybranych kanałach social media, a nigdy już nie będziesz w tyle z aktualnościami!
A może chciałbyś z nami pracować? Napisz koniecznie do nas poprzez formularz dostępny tutaj.
Copyright 2018 We IMPAQ